Analýza kulturních dimenzí

Autor: Ivana Zikánová

Geert Hofstede je známý profesor, ale hlavně autor mnoha publikací (např. Software of the Mind), které se zabývají specifikacemi a komparacemi chování jednotlivých kultur. Díky němu jsou stanoveny indexy jednotlivých faktorů pro jednotlivé země, v závislosti na jejich kultuře. V případě Číny dosahují indexy následujících hodnot:

Indexy dle Geerta Hofstedeho

Rozdělení indexů

LTO (Long term orientation) Dlouhodobá orientace

Tento index podle studie Geerta Hofstedeho dosahuje hodnot kolem 118, což značí vysokou míru orientace v dlouhodobém měřítku. Můžeme jej též definovat jako míru perspektivy společnosti dané země a její dlouhotrvající postoj např. k okolnímu světu.

IND (Individualism) Individualismus versus kolektivismus

Tento index je ukazatelem, který vypovídá o tom, jak moc individualistická či naopak kolektivistická daná země je. V případě ČLR se index pohybuje kolem 20, což značí vysokou míru kolektivismu (opakem je např. USA). Kolektivismus je příznačný hlavně pro týmové kolektivní jednání a schvalování návrhů např. v rámci čínských společností. Jisté je, že v praxi se Číňané skutečně orientují především na týmovou práci. Charakteristická je také příslušnost k rodině, za kterou by dali život, a které jsou věrní  po celý život (stejně jako ve většině případů jsou věrní i své firmě). Lidé nemívají tak velké sebevědomí, neříkají sami od sebe svůj názor a nejsou tolik průbojní, i když o tom by se rovněž dalo diskutovat. Berme údaje jako vzorové odrazem určité skupiny lidí. Není to dogma platící pro všechny obyvatele.

PDI (Power Distance Index ) Vzdálenost moci

Údaj o vzdálenosti moci vyjadřuje míru rozdělení moci ve státě – zda-li je více demokratická či spíše tíhne k silně řečeno „diktátorskému smýšlení“ či jak moc je moc rozdělená i mezi různá institucionální zařízení. Míra pravomocí a korupce zde hraje také svou roli. Toto číslo – 80 také souvisí s mírou nerovnoměrnosti přerozdělení bohatství ve společnosti. Forma politického uspořádání je spíše přijímána společností jako tradice mající základy v minulosti (komunismus) než jako veřejná volba v rámci veřejného zájmu obyvatel.

MAS (Masculinity) Maskulinita versus feminita

Míra maskulinity společnosti ukazuje odlišnosti v postavení člověka v rámci společnosti. Čínská společnost je spíše maskulinní, což znamená, že muži budou průbojní, chtějí dosáhnout kariérního růstu a dostatečného finančního zabezpečení, aby mohli zabezpečit rodinu. Rodinné role jsou přesně dané. Čína – cca 65.

UAI (Uncertainty Avoidance Index) Vyhýbání se nejistotě

UAI poukazuje na to, jak se cítí lidé ve společnosti. Zda jsou spokojení a nebojí se budoucnosti, zda a do jaké míry považují jistotu za nejdůležitější článek jejich života a jak jsou schopni čelit novým situacím a případným problémům. Je to také míra vyrovnanosti jedince a schopnost poprat se se stresujícími situacemi s chladnou hlavou, což je podstatné např. pro roli manažera. ČLR – cca 45.

 

SWOT analýza

Strengths  

 • přístup k technologiím a jejich využití - vliv na výrobní procesy a efektivní komunikaci

 • specializace firem

 • lokalizace podniku

 • vysoká produktivita 

 • benchmarking

 • poměrně dobré distribuční kanály (EU, USA,…)

Weaknesses

 • téměř žádný goodwill, reputace špatná 

 • minimum patentů - problém ochrany duševního vlastnictví 

 • závislost na konkurenci → plagiátorství 

 • špatná kvalita výrobků →  závadyschopnost, ztráta důvěry zákazníku 

 • slabý zvuk brandu 

 • špatný nebo žádný monitoring stavu distribuce výrobků podle informačních technologií

Opportunities

 • světová expanze, nové trhy 

 • používání informačních technologií – hlavně k monitoringu obchodních procesů a retailingových sítí 

 • nové segmenty zákazníků 

 • tvorba klíče k věrnosti zákazníků 

 • vývoj nových produktů 

 • snaha o snižování obchodních bariér (cla) 

 • outsourcing služeb a části výrobní produkce

Threats

 • konkurence 

 • bariéry na trhu – celní zatížení 

 • změna devizového kurzu 

 • změna úrokových sazeb 

 • politická situace 

 • stav legisltativy 

 • hospodářský vývoj – krize 

 • sociální propast 

 • odliv bílých límečků na západ 

 • demografická hrozba – pokles rodin, natality, nárůst počtu lidí postproduktivního věku 

 • problém náhledu okolního světa na lidská práva obyvatel

   

   

  O autorce:

  Ivana Zikánová

   Dokončuje 3. ročník bakalářského studia mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studuje anglický, německý, francouzský jazyk. Třetím semestrem navštěvuje rovněž čínský jazyk - na VŠE pod vedením pana Li Xiaokun.

  Zabývá se výukou cizích jazyků, odborných předmětů, administrací webových stránek a externí asistentskou spoluprací s firmami, jakož i různými projekty, ve kterých vidí potenciál do budoucna.

  Od dubna 2009 je PR manažerkou v rámci Young Business and Professional Women CR.

  Zajímá se o kvantitativní metody v managementu, marketing a PR. Záliby: cestování, step (Four Taps), umění, sport, šifrovací hry (Matrix) a manažerské soutěže (Trust by Danone).

   

   

   

   

   

   


Čína dnes:

 

 


Čínská        literatura

Novinky ze světa současné   čínské literatury z portálu:

   www.cinskaliteratura.cz

 

 https://www.hua2.cz/https://www.hua2.cz/No


Čínsko ↔ anglický slovník

Chinese dictionary
 

Dotazy zadávejte v angličtině, v čínských znacích pinyinu. (?)


Proč Huá a hua2.cz? 

Více o tom kdo jsme a proč se náš server jmenuje zrovna Huá najdete zde.


 

Follow hua2cz on Twitter