Demografie

Další nezahrnují Hongkong, Macao a Taiwan, není-li uvedeno jinak.

Populace

 ČLR celkově 1,32 mld. (2007)- nejlidnatější stát světa. (Česká republika 10,3 mil, Rusko 140,7 mil, USA 303,8 mil.)

 Populace měst

 • Chongqing - 31,5 mil. 

 • Šanghaj - 22 mil.

 • Peking - 18 mil.

 • Hongkong: 7 mil.

 • Macao: 0,5 mil 

 Populace na Taiwanu

 • Taiwan - 23 mil.

  • Taibei - 2,2 mil.

 

Práceschopné obyvatelstvo (2008)

807,7 mil. 

 

Očekávaný vývoj počtu obyvatel

2010: 1,347,000,000

2020: 1,430,000,000

2030: 1,461,000,000

2040: 1,463,144,780

2050: 1,465,224,000

 

Etnické skupiny

V Číně žije 56 etnik, nejpočetnější jsou Hanové (Chan, cca 91%). Následují národnosti Zhuang (Čuang), Mandžuové, Hui (Chuej), Miao, Ujgurové, Yi (I), Tujia (Tchu-ťia), Mongolové a Tibeťané (každá menšina tvoří méně než 1% celkové populace).

Počet příslušníků národnostních menšin roste asi sedmkrát rychleji než počet Hanů, což je také důsledkem politiky jednoho dítěte, která je k národnostním menšinám benevolentnější.

Vybrané statistiky

Hustota zalidnění      

137 osob/km2

Městské / vesnické obyvatelstvo      

42,3% / 57,7%

Muži / ženy    

51,53% / 48,47%

Natalita          

13,45 narozených/1000 obyvatel

Mortalita        

7 zemřelých /1000 obyvatel

Očekávaná délka života  

72,88 let (muži 71,13; ženy 74,82)

Sňatky           

6,3/1000 obyvatel

Rozvody        

1/1000 obyvatel

Gramotnost nad 15 let          

90.9% (2002) (muži 95,1%; ženy 86,5%)

Nakažení HIV/AIDS            

840 000 (2003)

  

Věková struktura obyvatel

0-14          20.4% (muži 143,527,634/ženy 126,607,344) (2007)

15-64        71.7% (muži 487,079,770/ženy 460,596,384) (2007)

65 +          7.9% (muži 49,683,856/ženy 54,356,900) (2007)

 

Dosažené vzdělání

 (2000; obyvatelstvo nad 15 let)

Žádné nebo nedokončené základní   15,6%

Základní         35,7%

Neúplné středoškolské           34%

Středoškolské             11,1%

Vyšší a vysokoškolské           3,6%

 

Náboženství

buddhismus, křesťanství, islám a taoismus

 • bez vyznání: 41, 5 %

 • tradiční víra: 27,5 %

 • buddhisté: 8,5 %

 • křesťané: 8,7 %

 • ateisté: 8 %

 • animisté: 4,3 %

 • muslimové: 1,5 %

 


Čína dnes:

 

 


Čínská        literatura

Novinky ze světa současné   čínské literatury z portálu:

   www.cinskaliteratura.cz

 

 https://www.hua2.cz/https://www.hua2.cz/No


Čínsko ↔ anglický slovník

Chinese dictionary
 

Dotazy zadávejte v angličtině, v čínských znacích pinyinu. (?)


Proč Huá a hua2.cz? 

Více o tom kdo jsme a proč se náš server jmenuje zrovna Huá najdete zde.


 

Follow hua2cz on Twitter