Vyhlášení 9. ročníku soutěže překladu z čínštiny

Vyhlášení 9. ročníku soutěže překladu z čínštiny

Organizátor:

Česko-čínská společnost, pobočka Olomouc

Partner:

Konfuciova akademie, Univerzita Palackého v Olomouci

Zadání:

• Překlad z moderní čínštiny do češtiny: povídky, eseje nebo uceleného úryvku

z románu v rozsahu ne menším než 4000 znaků (původní čínský text). Do

soutěže se mohou přihlásit je díla zatím nepřeložená a nepublikovaná.

Podmínky účasti:

• Přihlásit se může každý začínající překladatel s výjimkou interních pracovníků

KAS FF UP v Olomouci, KSČ FF MU v Brně, ÚDV FF UK v Praze a Orientálního

ústavu AV v Praze.

Uzávěrka soutěže: 18. září 2011

Způsob odevzdání:

• Osobně doručit, poslat mailem nebo poštou na adresu Česko-čínská společnost,

pobočka Olomouc, Katedra asijských studií, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 8,

771 47 Olomouc. Obálku viditelně označte heslem, do předmětu e-mailu nebo na

obálku uveďte SOUTĚŽ.

Obsah zásilky:

• je-li text překladu - BEZ VAŠEHO JMÉNA - doručen osobně či poštou, bude v tištěné

podobě i na CD, ve formátu doc, rtf nebo pdf

• je-li text překladu - BEZ VAŠEHO JMÉNA - doručen e-mailem, pak v příloze ve

formátu doc, rtf nebo pdf

• originál čínského textu v digitální verzi, je-li doručeno osobně/poštou tak i v tištěné

kopii

• medailón o autorovi díla v rozsahu max. 10 řádků

• na samostatném listě nebo v odděleném souboru uveďte vaše jméno, datum

narození, kontaktní adresu, telefon a e-mail

Transkripce:

• k přepisu čínských slov použijte českou standardní transkripci

Ceny:

• 1. cena: Kč 5.000,--

• 2. cena: Kč 3.000,--

• 3. cena: Kč 2.000,--

Bližší informace na:

• tel.: 585 633 459 (Jarmila Fiurášková), e-mail: ccs.olomouc@gmail.com

Výsledky budou oznámeny koncem roku 2011. Vítězný překlad bude publikován v časopise

Česko-čínské společnosti Fénix.


Čína dnes:

 

 


Čínská        literatura

Novinky ze světa současné   čínské literatury z portálu:

   www.cinskaliteratura.cz

 

 https://www.hua2.cz/https://www.hua2.cz/No


Čínsko ↔ anglický slovník

Chinese dictionary
 

Dotazy zadávejte v angličtině, v čínských znacích pinyinu. (?)


Proč Huá a hua2.cz? 

Více o tom kdo jsme a proč se náš server jmenuje zrovna Huá najdete zde.


 

Follow hua2cz on Twitter